Okuma Eğitimi ve Okumaya Adanmışlık Modeli

Nesrin Sis

Okuma Eğitimi ve Okumaya Adanmışlık Modeli
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-10-20
YAZAR Nesrin Sis
ISBN 6051804842
DOSYA FORMATI 9,66 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bu çalışmada Okumaya Adanmışlık Modeli ile sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuma motivasyonlarının nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulmuştur. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması ile desenlenmiştir. Çalışma grubunun oluşturulması için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, MEB’e bağlı Malatya ili Battalgazi ilçesi Tevfik Memnune Gültekin Ortaokulu 8/A sınıfında Türkçe dersinde yapılmıştır. Bu sınıfta 35 öğrenci vardır. Araştırmada Okumaya Adanmışlık Modeli’nden yararlanılmıştır. Araştırma verileri video kayıtları, yarı-yapılandırılmış görüşme formu, araştırmacı günlüğü, öğrenci günlüğü, okuma motivasyonu ölçeği, okumaya adanmışlık endeksi, okuduğunu anlama başarı testi, boşluk doldurma testi olmak üzere farklı nicel ve nitel veri toplama araçlarıyla toplanmıştır. Araştırma sürecinde (başlangıcında, ortasında ve sonunda olmak üzere) toplam 3 test uygulanmıştır. Her testte hem bilgilendirici hem de öyküleyici metinler uygulanmış ve test sonuçları metin türlerine göre analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde SPSS for Windows paket programından yararlanılmıştır. Nitel verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular ilgili literatür doğrultusunda tartışılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre öğrencilere uygulanan Okumaya Adanmışlık Modeli’nin öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuma motivasyonlarının gelişmesinde etkili olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Bu çalışmanın hem Türkçe Eğitimi hem Okuma Eğitimi alanlarında yapılan ve yapılacak olan araştırma ve çalışmalara katkı sağlaması ümit edilmektedir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Okuma Eğitimi ve Okumaya Adanmışlık Modeli i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Okuma Eğitimi ve Okumaya Adanmışlık Modeli.

...Okumaya Adanmışlık Modeli ile sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuma motivasyonlarının nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulmuştur ... Okuma Eğitimi ve Okumaya Adanmışlık Modeli (9786051804842) ... . Bu çalışmada Okumaya Adanmışlık Modeli ile sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuma motivasyonlarının nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulmuştur. 48.75 TL. Bu çalışmada Okumaya Adanmışlık Modeli ile sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuma motivasyonlarının nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulmuştur. Okuma Eğitimi ve Okumaya Adanmışlık Modeli (9786051804842). 0,00. 48.60 TL. Bu çalışmada Okumaya Adanmışlık Modeli ile sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu ... Okuma Eğitimi ve Okumaya Adanmışlık Modeli Eylem Araştırması ... . Okuma Eğitimi ve Okumaya Adanmışlık Modeli (9786051804842). 0,00. 48.60 TL. Bu çalışmada Okumaya Adanmışlık Modeli ile sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuma motivasyonlarının nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulmuştur....