Hakas DestanıAltın Çüş

Erdal Şahin

Hakas DestanıAltın Çüş
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH
YAZAR Erdal Şahin
ISBN 9754981810
DOSYA FORMATI 3,50 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Altın Çüs Sibirya'da Hakasya Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan Hakas Türkleri'nin meşhur destanlarındandır. Hakaslar yüzyıllar boyunca, destanlarla ve ağızdan ağıza dolaşan diğer sözlü halk edebiyatı ürünleriyle sahip oldukları manevi kültürü gelecek nesillere taşımışlar; dillerini korumuş ve geliştirmişlerdir. Destan da bilinmeyen bir tarihte birbirine düşman halk ve hanların birbirleriyle mücadeleleri anlatılmaktadır. Tarih olma özelliği destan türünün ilk şartlarındandır. Destancı ve özellikle dinleyici destana geçmiş dönemi gerçeği gözüye bakarlar. Ancak bu tarihi gerçekliğin içine bazen hayal ve abartı da katılır. Altın Çüs kültürünün yaşandığı kadın liderlerin ve savaşçıların at koşturup savaştığı güçlü merkezi bir yönetimin bulunmayıp boy ve beylerin birbirleri üzerinde hakimiyet kurmak için mücadele ettikleri çok eski zamanlara uzandığı anlaşılmaktadır. Eski Türk Kültürüne ait bir çok öğeyi barındıran destan diğer Türk Destanlarında bulunan bir çok motifi de içermektedir. Çalışma, Hakas Türkçesini öğrenme, Hakas tarihi ve kültürüyle ilgili eserleri toplayarak değerlendirme safalarında içine alan on yıllık bir çalışma sürecinin ürünüdür. Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali, Prof. Dr. Viktor Butanayev, Dr. Algül İsina, Dr. Aylin Koç ve Leysen Şahin ile hazırladığımız, Hakas dilinin hazırlamış en büyük sözlüğü olan Hakasça-Türkçe sözlük için birçok eserle birlikte Altın Çüs destanı da tarafımdan taramış bu eserden mevcut sözlüklere girmemiş kelimeler tespit edilerek sözlüğe katılmış ve bazı kelimeler için tanık cümlelere alınmıştır. Destanın hazırlanarak yayımlanması fikri sözlük çalışması esnasında doğmuş ve özellikle Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali'nin keşvikiyle gelişmiştir. Çalışmada alfabe yazı çevrimi başlığı atında Hakas Türkçesi'nin yazımında kullanılan kiril alfabesi ve latin harfleriyle yazı çevrimi kısaltmalar işaretler başlığı altında çeşitli yerlerde kullanılan kelime kısaltmalar ve işaretler gösterildi. "Giriş" bölümü üç kısımdan oluştu. Birinci kısımda Hakas Türklerinin geçmişleri ve bugünkü durumları kısaca değerlendirildi. İkinci kısımda Altın Çüs destanının kaynakları söyleyicisi, özeti ve bazı özellikleri ile içerdiği motifler incelendi. Üçüncü kısımda Hakas Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri ile içerdiği motifler incelendi. Üçüncü kısımda Hakas Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özelikleri verildi. Burada ses ve şekil bilgisi özellikleri verildi. Burada, ses ve şekil bilgisiyle ilgili kuralların örneklerinin destan metninde geçen kelimelerden olmasına dikkat edildi. Açıklanan dil bilgisi şekline uygun düşen örnek destan metninde geçen kelimelerden olmasına dikkat edildi. Açıklanan dil bilgisi şekline uygun düşen örnek destan metninde bulunmadığında diğer edebi eserlerden veya gramer kitaplarından yararlanıldı. Bu Hakas Türkçesinin ses ve şekil bilgisi hakkında Türkiye'de yapılmış en kapsamlı çalışmadır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Hakas DestanıAltın Çüş i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Hakas DestanıAltın Çüş.

...da ödeme seçenekleriyle bkmkitap.com'da ... Hakas Destanı - Altın Taycı Mehmet Kara ... . Hakas Destanları 4: Altın Taycı Hakkında Bilgiler. Türü: Efsane-Destan Kitapları. 9.60 TL. Bütün Türk toplulukları gibi Hakas Türklerinin de oldukça zengin halk edebiyatı ürünleri vardır. Hakas Türkçesindeki destanlar (alptığ nımah), hikâyeler, masallar (nımah), atasözleri (tahpah)... Sign Up. Hakas Destanı Altın Çüs Erdal Şahin. Altın Çüs Sibirya'da Hakasya Özerk C ... Hakas Destanları I ... . Altın Çüs Sibirya'da Hakasya Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan Hakas Türklerinin meşhur destanlarındandır. Hakaslar yüzyıllar boyunca, destanlarla ve ağızdan ağıza dolaşan diğer sözlü... Bunlardan birçoğu da yayımlanmıştır. Bu çalışmada da Hakas destanlarından üçü yer almaktadır. Bu destanlardan ilk ikisi (Altın Arığ, Altın Çüş) Semen Prokopyeviç Kadışev'den derlenmiştir. Hakas Destanı - Altın Çüs kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. kitapları ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 2007 baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni 6 milyon kitap NadirKitap.com'da. Kitap : Hakas Destanı - Altın Taycı, Yazar : Mehmet Kara, Yayınevi : Harf Eğitim Yayıncılık - 9789756048917 - Fiyat: 8,97 TL. Hakas Destanı - Altın Taycı. Size haber verelim. Hakas Destanı - Altın Taycı - Mehmet Kara. Destan, bir milletin duygularını, hayallerini, hayatı algılayış biçimlerini, mücadelelerini, inançlarını her türlü kültürel kodlarını yansıtır. Hakas Destanları 4: Altın Taycı. Sayfa Sayısı: 272Baskı Yılı: 2013Dili: TürkçeYayınevi: Türk Dil Kurumu Yayınları. Köroğlu Destanı. 18. Altın Çüs Sibirya'da Hakasya Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan Hakas Türkleri'nin meşhur destanlarındandır. Destancı ve özellikle dinleyici destana geçmiş dönemi gerçeği gözüye bakarlar. Dr. Viktor Butanayev, Dr. Algül İsina, Dr. Aylin Koç ve Leysen Şahin ile hazırladığımız, Hakas dilinin hazırlamış en büyük sözlüğü olan Hakasça-Türkçe sözlük için birçok eserle birlikte Altın Çüs destanı... Hakas Destanı & Altın Çüş. Yazar. Erdal Şahin. Altın Çüs Sibirya'da Hakasya Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan Hakas Türkleri'nin meşhur destanlarındandır. Destancı ve özellikle dinleyici destana geçmiş dönemi gerçeği gözüye bakarlar. Bu¨tu¨n Tu¨rk toplulukları gibi Hakas Tu¨rklerinin de oldukça zengin halk edebiyatı u¨ru¨nleri vardır. Hakas Destanı Altın Taycı. Mehmet Kara HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI. Kitapi Katalogları. Katalog Anasayfası. Hakas Destancılık Geleneği ve Ay Huucın. Yazar. Hakas Destan Geleneği Ve Kahramanları. Hakas Destanı & Altın Çüş. Bunlardan birçoğu da yayımlanmıştır. Bu çalışmada da H...