Küçük Mehmed Sa‘id Paşa’nın Hatıratı (1. Cilt)Sultan II. Abdülhamid’in Sadrazamı

Küçük Mehmed Sa‘id Paşa’nın Hatıratı (1. Cilt)Sultan II. Abdülhamid’in Sadrazamı
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-04-02
YAZAR
ISBN 6057949431
DOSYA FORMATI 9,31 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Hâtırât yazmak Osmanlı devlet adamları arasında yaygın değildir. Sınırlı sayıdaki hâtırât metinleri zamanın ruhuna ilişkin özgün tecrübeler sunar. Modern zamanların son sultanı II. Abdülhamid’in güven ve kuşku sarmalında yedi defa sadârete getirdiği, hasımlarının ve takdirkârlarının müştereken müstesna bir zekâ ve derin bir irfana sahip olduğunu teslim ettikleri, inişli çıkışlı siyasî hayatıyla dikkat çeken Sa‘îd Paşa’nın anıları son dönem Osmanlı devlet ve toplum hayatına yönelik zengin bilgiler içermektedir. Devlet idaresinde pratik ve pragmatik kararlarıyla ön plana çıkan Paşa’nın, geniş belge külliyatıyla yoğrulmuş anıları eleştiri, tavsiye, teklif, tahlil ve tespitlerle birlikte klasik siyasetnâme türünün de güzel örneklerinden biridir. [Küçük] Mehmed Sa‘îd Paşa’nın Hâtırâtı günümüz alfabesiyle yeniden yayımlanırken, ayakta kalma mücadelesi veren bir devletin siyasî, sosyal ve diplomatik hayatında olup bitenler, üst düzey bir devlet adamının kaleminden gözler önüne serilmektedir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Küçük Mehmed Sa‘id Paşa’nın Hatıratı (1. Cilt)Sultan II. Abdülhamid’in Sadrazamı i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Küçük Mehmed Sa‘id Paşa’nın Hatıratı (1. Cilt)Sultan II. Abdülhamid’in Sadrazamı.

...nHâtırâtıgünümüzalfabesiyleyenidenyayımlanırken ... Sultan II. Abdülhamid'in Sadrazamı [Küçük] Mehmed Sa'îd Paşa'nın... ... ... ...[Küçük] Mehmed Sa'îd Paşa'nın Hâtırâtı (1.cilt Sultan II. Abdülhamid'in Sadrazamı Tarih Hƒtrƒtyazmak Osmanl ISBN Kodu : 9786057949431 Sayfa Sayısı : 512 Ebat : 16 X 24 Cilt Tipi... Sınırlı sayıdaki hatırat metinleri zamanın ruhuna ilişkin özgün tecrübeler sunar. Modern zamanların son sultanı II. Abdülhamid'in güven ve kuşku sarmalında yedi defa sadarete getirdiği. Sultan 2. Abdülhamid Han Hazırlayan: Akhenaton. Konu ... Sultan Iı. Abdülhamid'in Sadrazamı [Küçük] Mehmed Sa'îd Paşa'nın... ... . Sultan 2. Abdülhamid Han Hazırlayan: Akhenaton. Konu Başlıkları. Giriş. (Mehmet Akif Ersoy) [1]. Sultan 2. Abdülhamid Han, Osmanlı pâdişâhlarının 34.sü ve İslam halifelerinin 99.su.[2]. ...[Küçük] Mehmed Sa'îd Paşa'nın Hâtırâtı (1.cilt; Sultan II. II. Meşrutiyet'in Klasik Paradigmaları; İçtihad, Sebilü'r-reşad ve Türk Manastırlı Mehmed Rıfat. Külliyât-ı Kavâid-i Osmâniye. 45 45. ...Sadrazamı (Küçük) Mehmed Sa'îd Paşa'nın Hatıratı (1. Cilt). Basim Tarihi:201903 Baski Sayisi:1 Sayfa Sayisi:512 Cilt Tipi:2. Hamur Modern zamanların son sultanı II. Abdülhamid'in güven ve... Küçük Mehmed Sa'id Paşa'nın Hatıratı 1. Cilt-Sultan 2. Abdülhamid'in Sadrazamı. Ketebe. Basım Yılı: 2019. 38.50 TL. [Küçük] Mehmed Sa'îdPaşa'nınHâtırâtıgünümüzalfabesiyleyenidenyayımlanırken, ayaktakalmamücadelesiverenbirdevletinsiyasî, sosyalvediplomatikhayatındaolupbitenler... Küçük Mehmed Sa'id Paşa'nın Hatıratı 1. Cilt-Sultan 2.Abdülhamid'in Sadrazamı - Kolektif 0001736506001. 3.0Ortalama Puan. Modern zamanların son sultanı II. [Küçük] Mehmed Sa'îdPaşa'nınHâtırâtıgünümüzalfabesiyleyenidenyayımlanırken... Abdülhamidin Sadrazamı. [Küçük] Mehmed Sa'îd Paşa'nın Hâtırâtı günümüz alfabesiyle yeniden yayımlanırken, ayakta kalma mücadelesi veren bir devletin siyasî, sosyal ve diplomatik hayatında olup... Üstad Kadir Mısıroğlu'nun. Bir Mazlum Pâdişâh: Sultan II. Abdülhamid. İsimli Eseri Yayınlandı. ÖNSÖZ. Birtakım fevkalâdelikleri kullanarak milletlerin hayatında derin değişikliklere âmil olanlar... Modern zamanların son sultanı II. [Küçük] Mehmed Sa'îdPaşa'nınHâtırâtıgünümüzalfabesiyleyenidenyayı...