İlk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim

İlk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-03-12
YAZAR
ISBN 6051883809
DOSYA FORMATI 12,75 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Onlar sadece Türklerin değil, dünyanın geleceğine yön vermiş liderlerdi. Başarılarıyla tarihe isimlerini altın harflerle yazdırdılar. İşte bütün yönleriyle tarihte iz bırakanlar.Yavuz Sultan Selim Han,·Geçilmez sanılan çölleri ordusuyla birlikte aşan,·Ridaniye, Mercidabık ve Çaldıran savaşlarını kazanan,·Halep, Gazze, Şam, Filistin, Kahire, Lübnan, Suriye ve Mısır’ı ele geçiren,·Abbasileri ve Memlük Devleti’ni tarihten silen,·Halifeliği Osmanlı topraklarına getiren·Ve bu başarıların tümünü sekiz yıllık saltanat dönemine sığdıran bir hükümdardı.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz İlk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap İlk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim.

...zere toplam 6.557.000 km2'ye çıkarmış Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'in hayatından bahsedeceğiz ... 22 Eylül, 1520. Osmanlı Tarihinde Bugün, İlk Osmanlı Halifesi Yavuz... ... . 9.60 TL. İşte bütün yönleriyle tarihte iz bırakanlar. Yavuz Sultan Selim Han, Geçilmez sanılan çölleri ordusuyla birlikte aşan, Ridaniye, Mercidabık ve Çaldıran savaşlarını kazanan, Halep, Gazze, Şam... ...cülus töreninde hem sultan hem de halife olarak ilan edilen Osmanlı sultanı 2. Selim olmuştur. da, resmi olarak halifeliği ilk defa kendi uhdesine taşıyan kişinin Sultan 2. Selim o ... Osmanlı ve Halifelik - Fatih Ortaylı ile Tarih Dersleri ... . Selim olmuştur. da, resmi olarak halifeliği ilk defa kendi uhdesine taşıyan kişinin Sultan 2. Selim olduğu söylenebilir. Yavuz Sultan Selim, Trabzon' da oldukça iyi bir yönetim sergilemiştir. Osmanlı devletindeki ilk halife Yavuz Sultan Selim olmuştur. Bu sefer ile kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Osmanlı tarihinde, padişahların halife sıfatını haiz olmaları, Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferinden sonra, Halife Mütevekkil'den halifeliği devralması ile başlamıştır. Yavuz Sultan Selim Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. Padişahı ve İslam dünyasının 88. Halifesi olarak bilinmektedir. Buna ek olarak kendisi halifeliği alan ilk Osmanlı padişahı yani ilk Türk İslam halifesidir. HALİFE YAVUZ SULTAN SELİM. Halifelik 29 Ağustos 1516 tarihi itibari ile Türklere yani Osmanlılara geçmiş bulunuyor. 498 yıl önce bugün ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim Han vasıtasıyla... Fatih Sultan Mehmet´in torunu, Sultan İkinci Bayezid´in oğlu olan Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470´de Amasya´da doğar. I. Selim, bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim... Yavuz Sultan Selim, 1514 yılı baharında ordusuyla birlikte İran seferine çıktı. SAYFASINDAN ALINTI). osmanlıhaber.com. Etiketler: İLK OSMANLI HALİFESİ YAVUZ SULTAN SELİM! Yavuz Sultan Selim kimdir ve nasıl bir padişah olmuştur. Yavuz Sultan Selim hayatı boyunca ne gibi işlere imza atmıştır. İslam halifesi ve ilk Osmanlı halifesidir. Babası II. Bu tarihten itibaren halifelik Osmanoğullarına geçmiş ve dünya Müslümanlarının liderliğini ifade eden ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. 1520 yılının 21 Eylül'ünde Ortadoğu tarihinden ismi silinmeyecek Yavuz Sultan Selim Han bu düny.. I. Selim olarak bilinen Yavuz Sultan Selim 9. Osmanlı Padişahıdır ve ilk Türk İslam halifesidir. 22 Eylül, 1520. Osmanlı tarihinde bugün, ilk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim 49 yaşında Çorlu'da vefat etmiştir. September 22, 1520. Yavuz Sultan Selim, 5 Haziran 1516'da Mısır seferine çıktı. 27 Temmuz günü Osmanlı Ordusu Mısır sınırına dayanmıştı. HALİFE YAVUZ SULTAN SELİM 24 Ocak 1517'de Kahire alındı....