Hz. Yusuf Fassı / Fususu'l Hikem 9

Cemalnur Sargut

Hz. Yusuf Fassı / Fususu'l Hikem 9
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-03-20
YAZAR Cemalnur Sargut
ISBN 6059901611
DOSYA FORMATI 7,55 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

İbn Arabî Hazretleri Yûsuf Fassı’nda, Yûsuf Peygamber’in kulluğunda nasıl tekâmül ettiğini ve kâmil insan olma seviyesine yükseldiğini anlatıyor. Bu esnada da Hz. Yûsuf’un misal âleminin hakîkatini keşfettiğini ve Allah’ın izniyle rüyaları yorumlayabildiğini izah ediyor. Nûriyye hikmetinin Yûsuf kelimesiyle ilişkilendirilmesi, Yûsuf’un keşfettiği şeylerin misal âleminde oluşmasındandır. Varlığa yayılmış idrak edici akıl olan nur, keşfeder ve keşfettirir. Yûsuf, Allah’tan kendisine tecellî eden hakîkat-i Muhammedî’nin nuruyla bu keşifleri yapabildi. Buna da tabir ilmi dendi. Hz. Peygamber (s.a.s) ise “İnsanlar uykudadır. Öldükten sonra uyanırlar” buyurarak bu dünya hayatını uyku saydı ve hayal olan bu dünyayı tabir etti. Zîra, beşerin dünya hayatında sahip oldukları mal, mülk, her şey burada bırakılır. Aynen rüyada görülenlerin ele geçmemesi gibi eşyanın hepsi hayalden ibarettir. Havada uçan kuşun yerdeki gölgesini yakalamaya çalışan ahmak avcı gibi dünya gafletine dalmış kimse bilmez ki peşinden koştuğu gölge, Hakk’ın esma ve sıfatlarının aksidir. Aslını bırakıp hayalin peşinde koşmak, ömrü ziyan edip, eli boş, kalbi karanlık kalmaktır. İnsanı aldatıcı hayaller peşinde koşmaktan kurtaranlar ise kâmil insanlardır. Hakîkatte kâmil insanlar Allah’ın yeryüzündeki akisleri, gölgeleridir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Hz. Yusuf Fassı / Fususu'l Hikem 9 i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Hz. Yusuf Fassı / Fususu'l Hikem 9.

...ı). fass: yüzüğün mücevherinin konulduğu yuva/oyuk ... Download Lagu Fusûsu L Hikem Yâkûp as ve Yûsuf as Fassı 1 MP3 ... . çoğulu: fusus: yuvalar. or download with email. sadreddin Konevi-fususul hikem sırları. XV. İsa Fassı[20] 20] İbnü'l-Arabî, Fusûsu'l-Hikem'de bu Fassı şu şekilde Söz konusu bu hakîkatlerin rûhları, Mele-i a'la'dır. Hz. 2. Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi. İndeks. Fassı….……. ve ayı bana secde edici halde gördüm (Yûsuf,12/4) 4 Böyle olunca o Allâh'ın gölgesidir. Ma'nâları Hz. Fususu'l-hıkem tercüme ve şerhi. I. ... Full Text of "SIR-E-KITAP-FUSUSUL HIKEM 1.CILT" ... . Ma'nâları Hz. Fususu'l-hıkem tercüme ve şerhi. I. 1. Hz. Meryem'in sûret-i hamli. 2. îsâ (a.s.) m sûret-i vilâdeti. A. Avni Konuk; Fusûsul-Hikem Tercüme ve Şerhi, Salih Fassı, s. 27; (C. H, s. 350). Yusuf - 9. Fas. Muhyiddin İbni Arabi. Nefes Yayıncılık. Kitap. Hz. Yusuf - 9. Fas. (Tevbe, 72) gibi âyetlerde işaret edilmiştir. FUSÛSU L HİKEM ŞERHİ Hz. NÛH FASSI 12 Aklın Tenzîhi: Hakk ın bütün imkân özelliklerinden münezzehliği. 5 FUSÛSU L HİKEM ŞERHİ Hz. Fusûsu'l-Hikem'in en çetin kavramlarından birisi olan ―… Ġbn Arabî Ġshâk görüĢünü tercih ettiği için Fusûsu'l-Hikem'de alıĢtığımız Ġsmâil ismini göremiyoruz. Yusuf ve kardeĢi Hz. 7- Hz.İsmail/Yücelik. 8- Hz.Yakup/Ruh. 9- Hz.Yusuf/Nur. 10- Hz.Hud/Ahadiyet. One comment on "FÜSÛS'ÜL-HİKEM". yakup 10/12/2014, 01:08 Cevapla. üstad ne zaman devam edecek fusus. ...627 senesi Muharrem ayının son on günü bir gece rüyasında Hz. Fusus'ul hikem. Abdi Keçeli / Venhar Haber. [14] Yusuf Fassı [15] Hud Fassı [16] Salih Fassı [17] Şuayb Fassı [18] Lut Fassı. Yusuf Fassı, -Sadreddin Konevi (k.s), fususul hikem. Çünkü o, nispet ve izafetlerden mücerretliği açısından Hakkın zâtının aynıdır. Bunun için, Hz. fusus'ul hikem. 1113 Sayfa · 2013 · 8.34 MB · 6,988 İndirme· Türkçe. "Fusûsu'l-Hikem kitabı, şeyhimiz, imâm, kâmil, ümmetin hâdîsi, kâmillerin imâmı, imâml...