Kelam Tarihi

Selim Özarslan

Kelam Tarihi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2018-03-06
YAZAR Selim Özarslan
ISBN 6051335025
DOSYA FORMATI 4,28 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Kelam (teoloji), Allah, insan ve kainat arasındaki ilişkiyi irdeleyen, alemde olup biten tüm olgu ve olayları Allah ile irtibatlandırıp ilişkilendiren insani bir ilimdir. Yine Kelam, ilahi söz olan Kur'an-ı Kerim'in temelde itikat ve inançla ilgili ayetlerinin anlaşılması ve yorumunu esas alan, İslami ilimlerin de temelini oluşturan bir bilim dalıdır. Başka bir deyişle kelâm ilmi, dini akideleri kesin delilleri ile bilmeyi sağlayan bir ilimdir.Miladi VIII. yüzyılın başlarından itibaren bu ilimle uğraşan Müslüman düşünürler olmuştur. Bu Müslüman bilginler birbirlerinden farklı metotlarla dinin inançla ilgili esaslarını yorumlamaya tabi tutmuşlar, bunun sonucunda da düşünüş ve yöntemde farklı kelam ekolleri teşekkül etmiştir. İşte bu ekolleri kronolojik bir sırayla ortaya koymayı hedef edindik.Kelam okullarının ortaya çıkış nedenlerini, bu kelâm ekollerinin kelamcılarının biyografik tanıtımlarını, hangi ekole mensup olduklarını, kelâm anlayışlarının oluşmasına etki eden sosyo-kültürel çevre, bilimsel birikim ve takip ettikleri metotlarını belirtmeye çalıştık. Bunu, günümüzün kelam alanındaki çalışmalarına ışık tutması, rehberlik etmesi açısından önemsiyoruz. Zira geçmişte yapılanlar tam manasıyla ve bütün gerçekliğiyle bilinmeden bugün inşa edilemez ve geleceğe güvenle bakılamaz.Bu nedenlerle Kelâm Tarihi ismini verdiğimiz bu eserin; ülkemiz İlahiyat Fakülteleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri, İLİTAM ve Ön Lisans İlahiyat Programı öğrencilerimize, Kelâm Tarihi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere, İslâm düşünce tarihine rey (akıl) yöntemiyle katkıda bulunanları bilmek isteyenlere, genel okuyucuya ve araştırmacılara faydalı olmasını niyaz ediyor, İslâm düşüncesine katkı sağlayan bütün kelâm bilginlerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Kelam Tarihi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Kelam Tarihi.

... İslâm düşünce tarihi açısından önemine binaen bu konu işlenmiştir ... Kelam Tarihi ... .İslam'ın doğuşu ve yayılışını izleyen... KELAMIN DOĞUŞU. Kelam ilmi İslam toplumunu belirli dini tarihi sosyal ve siyasi koşullarında ortaya çıkmış zamanda gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Kelam ilmi kendisine konu olarak akide alanını seçmiştir. ...tarihe geçen Mu'tezile ekolünün sistematik temellerini attığı ve sonraki dönemlerde ortaya çıkan Eş'arî ve Mâturidî ekol mensupları tarafından geliştirilerek sürdürülen kelâm metodu İslam'ın inanç... ...tarihe geçen Mu'tezile ekolünün sistematik temellerini attığı ve ... Kelam İlmi Nedir, İslam'da Tanımı, Yeri, Tarihi... | Sosyolojisi.com ... ... ...tarihe geçen Mu'tezile ekolünün sistematik temellerini attığı ve sonraki dönemlerde ortaya çıkan Eş'arî ve Mâturidî ekol mensupları tarafından geliştirilerek sürdürülen kelâm metodu İslam'ın inanç... Dolayısıyla, kelam tarihi de kelamcıların ya da "akâid" eseri yazmış medrese hocalarının biyografilerini vermek değildir. Kelam tarihi, kelam ekollerini anlatmak da değildir. Akideden Kelama -Kelam Tarihi-. Yazar: Recep Ardoğan. 272 sayfa. Kitabın giriş bölümünde kelam ilminin tanımı, konusu, amacı, yöntem ve muhteva olarak ayırt edici hususiyetleri açıklanmıştır. Kelam araştırmaları 10:2 (2012), ss.1-10. Türkiye'de kelam ve islam mezhepleri tarihi çalışmaları. çalışmaların ele alındığı Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi alanındaki tez. Ülkemizde ilk defa bu tür bir eser yayınlanmaktadır. Yayınevimizin Kelâm Tarihi'ni ilim dünyasına kazandırmakla Allah'a şükretmekte, hayırlara vesile olmasını dilemektedir. Kelam Tarihi. Akaid İlminin konusuna giren meseleleri akla dayalı bir yöntemle ele alıp tartışan h. 2. Asırda Mu'tezile ile başlatılır. Başka bir deyişle bu dönemlerdeki Kelam, "Mu'tezile Kelamı"dır. bu misyonu İslâm düşünce tarihi boyunca başarıyla sürdürme gayreti içinde olmuşlardır. Kelâm Tarihi başlıklı bu çalışmada, İslâm'ın özellikle inanç konularıyla ilgili olarak toplumda doğan sorunlara... DERS AKIŞI Hafta Konular 1 Kelam Tarihinin alanı, metodu ve kaynakları. 1988, Kelam, Ş. Gölcük, S. Toprak. Konya , 2010. Bağdadî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çev. Ülkemizde ilk defa bu tür bir eser yayınlanmaktadır. Yayınevimizin Kelâm Tarihi'ni ilim dünyasına kazandırmakla Allah'a şükretmekte, hayırlara vesile olmasını dilemektedir....