Kumpas OkullarıMisyonerlerin Eğitim Faaliyetleri

Halit Ertuğrul

Kumpas OkullarıMisyonerlerin Eğitim Faaliyetleri
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-03-28
YAZAR Halit Ertuğrul
ISBN 6051513041
DOSYA FORMATI 8,6 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Misyonerlerin Eğitim FaaliyetleriTam bir özgürlük ve hoşgörü abidesi olan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul surlarını yıkıp şehre girdikten sonra azın­lıklara tanımış olduğu inanç ve ibadet serbestiyeti, azınlık ve yabancı okullarının Osmanlı Devleti’nde açılıp, yaygınlaşma­sına da fırsat hazırlamıştır. Bu ise eğitimde kumpas faaliyetleri­nin de başlangıcı olmuştur. Büyük bir gizlilik ve titizlikle kumpas faaliyetlerini sürdüren azınlık ve yabancı okulları, bir amaç birliği içinde hareket ede­rek, Hıristiyanlık inancını yaymak, Osmanlı Devleti’nin eko­nomisini kontrol etmek, siyasi liderler yetiştirmek, Osmanlı Devleti’ni bölerek, okullardan mezun olan öğrencilerden bir “seçkinler grubu” oluşturmak ve Türk devlet politikalarını et­kilemek gibi amaçlar için faaliyet göstermişlerdir. Yerli ve yabancı misyonerler, kendilerine destek veren dış devletlerin de desteğiyle, tam dört asır boyunca, Osmanlı top­raklarında okul açma yarışına girmişlerdir. Bu okulların sayısı zaman zaman devlet okullarını da geçip, en ücra köşelere ka­dar yayılmıştır. İmparatorluğu bir ağ gibi kuşatan bu eğitim ku­rumları, Türk toplumuna karşı, dış devletlerin emellerine alet olmuşlardır. Osmanlı’dan günümüze uzanan bu problem, Türk siyasi ve kültür hayatını çeşitli yönleriyle etkilemiştir. “Kumpas Okulları / Misyonerlerin Eğitim Faaliyetleri” adıyla ele aldığımız bu çalışmayla; Osmanlı’dan günümüze azınlık ve yabancı okullarının nasıl kurulup geliştiği, daha çok hangi bölgeleri tercih ettikleri, nasıl çalıştıkları, gizli ve açık emellerinin ne olduğu, hangi güçlerle işbirliği içinde bulun­dukları, neleri sunmak istedikleri ve yetiştirdikleri öğrenciler­le, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde ne gibi amaç güttükleri ortaya konulmak istenmiştir. Ayrıca son günlerde sıkça basına konu olan Evengelislere de işaret edilmiştir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Kumpas OkullarıMisyonerlerin Eğitim Faaliyetleri i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Kumpas OkullarıMisyonerlerin Eğitim Faaliyetleri.

...ını çeşitli yönleriyle etkilemiştir ... KUMPAS OKULLARI MISYONERLERIN Egitim Faaliyetleri... ... . "Kumpas Okulları / Misyonerlerin Eğitim Faaliyetleri" adıyla ele aldığımız bu çalışmayla... 24.50 TL. "Kumpas Okulları / Misyonerlerin Eğitim Faaliyetleri" adıyla ele aldığımız bu çalışmayla; Osmanlı'dan günümüze azınlık ve yabancı okullarının nasıl kurulup geliştiği... Editör. Erol Şahnacı. Kumpas Okulları - Misyonerlerin Eğitim Faaliyetleri. İmparatorluğu bir ağ gibi kuşatan b ... Kumpas Okulları - Misyonerlerin Eğitim Faaliyetleri, Halit... - Kidega ... . İmparatorluğu bir ağ gibi kuşatan bu eğitim kurumları, Türk toplumuna karşı, dış devletlerin emellerine alet olmuşlardır. 28 TL. "Kumpas Okulları / Misyonerlerin Eğitim Faaliyetleri" adıyla ele aldığımız bu çalışmayla; Osmanlı'dan günümüze azınlık ve yabancı okullarının nasıl kurulup geliştiği... 29.05 TL. "Kumpas Okulları / Misyonerlerin Eğitim Faaliyetleri" adıyla ele aldığımız bu çalışmayla; Osmanlı'dan günümüze azınlık ve yabancı okullarının nasıl kurulup geliştiği... Osmanli'dan günümüze uzanan bu problem, Türk siyasi ve kültür hayatini çesitli yönleriyle etkilemistir. "Kumpas Okullari / Misyonerlerin Egitim Faaliyetleri" adiyla ele aldigimiz bu çalismayla... 35 TL. "Kumpas Okulları / Misyonerlerin Eğitim Faaliyetleri" adıyla ele aldığımız bu çalışmayla; Osmanlı'dan günümüze azınlık ve yabancı okullarının nasıl kurulup geliştiği... 26.25 TL. "Kumpas Okulları / Misyonerlerin Eğitim Faaliyetleri" adıyla ele aldığımız bu çalışmayla; Osmanlı'dan günümüze azınlık ve yabancı okullarının nasıl kurulup geliştiği... Osmanli'dan günümüze uzanan bu problem, Türk siyasi ve kültür hayatini cesitli yönleriyle etkilemistir. "Kumpas Okullari / Misyonerlerin Egitim Faaliyetleri" adiyla ele aldigimiz bu calismayla... 25.20 TL. "Kumpas Okulları / Misyonerlerin Eğitim Faaliyetleri" adıyla ele aldığımız bu çalışmayla; Osmanlı'dan günümüze azınlık ve yabancı okullarının nasıl kurulup geliştiği......