Halkla İlişkiler Dersleri

Doç. Dr. Mehmet Akif Özer

Halkla İlişkiler Dersleri
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2012-02-01
YAZAR Doç. Dr. Mehmet Akif Özer
ISBN 6055336677
DOSYA FORMATI 7,88 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Günümüzde bilginin hakim olduğu ve yeni teknolojilerinin kullanıldığı toplumlarda halkla ilişkiler faaliyetlerine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Çünkü, her ne kadar yeni teknolojiler ve yeni şartlar ortaya çıksa da, halkla ilişkilerin asıl amacı olan kişi ve kuruluşların hedef kitlesi ile karşılıklı etkileşimi, bunun sonucunda da kamuoyunun ilgili kesiminde kuruluşa yönelik olumlu bir imaj ve destek yaratılması koşulu, toplum yapısında da değişmemektedir. Hatta bilginin çok daha büyük alana ve kitleye ulaştırılabilmesi son derece dikkatli ve profesyonel anlamda yapılacak halkla ilişkilere olan ihtiyacı artırmaktadır. Bunun yanında, bilgi toplumundaki halkla ilişkilerde kullanılan araçlar, kullanılan yöntemler ve hedef kitlenin büyüklüğü sürekli değişmektedir. Son yıllarda tüm dünyada halkla ilişkileri değiştiren temel faktörlerden birisi de uluslararası halkla ilişkilerin sürekli gelişiyor olmasıdır. Halkla ilişkilere önem verilen ülkelerde, uluslararası kuruluş sayısın sürekli artması ve halkla ilişkiler alanında dinamik bir ortam oluşturulması, halkla ilişkiler biliminin gelişmesi açısından çok önemlidir. Bu uluslararası boyut halkla ilişkilerde ulusal boyutu da beslemektedir. Çalışmamızda ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız halkla ilişkiler, en basit şekliyle kuruluşların hedef kitleleri ile iletişimlerinin yönetilmesi sürecidir. Bu bakımdan, gelecekte iletişimin kazanacağı önem, iletişim araçları konusundaki gelişmeler, iletişim alanları ve iletişim teknikleri, halkla ilişkilerin geleceğini yakından etkileyecektir. Bu alanda geçen yüzyılda ulaşılan nokta ve gelişme eğilimleri, bulunduğumuz yüzyılda nasıl bir gelişme kat edileceğinin ipuçlarını vermektedir. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte halkla ilişkiler alanında sürekli olarak yeni yaklaşımlar ve yeni eğilimler ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkilerin belirttiğimiz anlamda her geçen gün gelişmesinde en önemli faktör teknolojik yeniliklerdir. Yeni yüzyılın en önemli özelliği olarak ortaya çıkan teknoloji, fiber optik bağlantılar ve yeni medya ile organize olmuş bilgi birikimleriyle dikkat çekmektedir. Halkla ilişkilerin teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyüyen bir fenomen olması, onu gün geçtikçe daha vazgeçilmez yapmıştır. Birçok kuruluş, toplumdaki amaçlarını daha kolay ve verimli şekilde yapabilmek için halkla ilişkilere her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Halkla İlişkiler Dersleri başlıklı bu çalışmamız da, söz konusu bu ihtiyacın bir yansıması olarak, ulusal boyutta yaşanan sürece katkı sağlayabilme isteğinin bir ürünüdür. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin daha bilimsel ve değişen şartlara uyum sağlayarak yürütülmesi, demokrasiyi özümsemiş, halk-yönetim ilişkisinde rasyonel davranabilen, eğitimli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Bu amaca hizmet edebilmek için hazırladığımız bu çalışma onüç bölümden oluşmaktadır. Bölümlerin tamamı gerek kamu gerekse de özel sektör kuruluşlarında uygulanan halkla ilişkiler faaliyetlerin teorik anlamda incelenmesi ve bu alanda yeni gelişmelerin ortaya konulması esasına dayanmaktadır. Çalışmamızda; halkla ilişkiler ve kavramsal çerçeve, halkla ilişkilerin gelişimi, halkla ilişkilerde yöntem ve araçlar, halkla ilişkiler uygulamaları, iletişim, tanıtım ve reklamcılık, kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler, imaj yönetimi, kamuoyu ve propaganda, kriz yönetimi, halkla ilişkilerde yeni gelişmeler ve uluslararası halkla ilişkiler gibi konular ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın yukarda belirtilen temel tezler kapsamında, başta öğrencilerimize, kamu ve özel sektör yönetimlerine ve bu alanda çalışma yapan tüm araştırmacılara katkı sağlamasını diliyorum.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Halkla İlişkiler Dersleri i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Halkla İlişkiler Dersleri.

...öğrencilerin yerel ve küresel düzeyde halkla Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar ... Halkla İlişkiler ve İletişim Vize Ders Notları | Adalet Okuyorum ... . hit202u. 51044103 - Halkla İlişkilere Giriş. Ders kapsamında, Halkla İlişkiler disiplininin tarihsel süreçte geçirdiği değişimler anlatılarak, işlevleri ve ilişkili olduğu alanlar ortaya konacaktır. Akademik ve sektörel gündem doğrultusunda müfredatını sürekli olarak geliştirmeyi ilke edinen Halkla İlişkiler, öğrencilere mesleki anlamda gerekli donanımı ve niteliği sağlayacak dersleri bünyesinde... Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Uzaktan Öğretim Lisans Programı. Ders materyallerinde gün ... Ders Listesi ve İçerikleri | Halkla İlişkiler ve Tanıtım ... ... Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Uzaktan Öğretim Lisans Programı. Ders materyallerinde güncelleme. ...amacı, açıköğretim sistemiyle Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programını tercih eden öğrencilerin yerel ve küresel düzeyde halkla Dersleri...