Uluslararası Finans Teori ve Politika

Uluslararası Finans Teori ve Politika
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-05-27
YAZAR
ISBN 6055145767
DOSYA FORMATI 11,75 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Yeni ekonomi süreciyle birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde artan gelişim, küreselleşen dünyada uluslararası ticaret ve sermaye hareketlerinin gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. 1980 sonrası yaşanan krizler ve özellikle son dönemdeki küresel krizlerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri incelendiğinde ekonomik iyileşme ve finansal gelişim için uluslararası kaynakların ülkeler için bir bütün olarak önem arz etmeye başladığı görülmektedir. Bu gerçekten hareketle, ülkelerin finansal sistemi uluslararası ölçüde revize edilerek, finansal aracıların yabancı finansal kaynakları daha etkin şekilde finansal sisteme dahil ederek fon arzını artırma yönünde önemli eğilimleri ortaya çıkmaktadır.Küresel kriz sonrası finansal sistemin denetim ve etik boyutlarında ortaya çıkan zayıflıklar, son dönemde ülkelerin mali sistemde yeni düzenlemeler ve önlemler alma ihtiyacını gündeme getirmektedir. Uluslararası finansın düzenleme ve denetleme boyutunda ise, bankacılık sektörü başta olmak üzere, para ve sermaye piyasası aktörlerinin işlemleri, kullanılan finansal araçların küresel risklere uyumlu şekilde düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafından dizaynı ve kontrolü, uluslararası finansal kaynak akışının taşıdığı avantajların yanı sıra taşınan risklerin de kontrollü şekilde yönetilmeye başlandığının açık bir örneğini oluşturmaktadır.Küreselleşmenin sağladığı uluslararası finansal olanaklar, finansal yöneticilerin yatırım finansmanı ve kaynak tahsisinde sınır ötesi imkanları maliyet ve etkinlik açısından daha yoğun incelenmesini gerekli kılmakla birlikte; akademisyenlerin son dönemdeki araştırmaları, uluslararası finansın çok yönlü ele alınması gereken bir olgu haline geldiğini göstermektedir. Bu kitapta, uluslararası finansın temel prensiplerini sunmanın yanı sıra; okuyucularına uluslararası finansal operasyonların riskleri, maliyetleri ile birlikte fırsat ve tehditlerin değerlendirmesi açısından çok yönlü bir bakış açısının sağlanması amaçlanmaktadır.Çalışma dört ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım uluslararası finansal sistem ve işleyiş mekanizmasını ele almaktadır. Bu kısımda uluslararası finansın gelişimi, krizler ve güncel trendler ele alınmakla birlikte, uluslararası para, sermaye ve döviz piyasalarına teorik ve güncel bilgilere yer verilmektedir. İkinci kısım uluslararası finansal kurumlar ve finansman yöntemlerine ayrılmıştır. Bu kısım içinde, uluslararası finansal kurumlar, uluslararası bankacılık, ödemeler bilançosu, uluslararası sermaye hareketleri, alternatif finansman teknikleri ve türev ürünler konuları yer almaktadır. Üçüncü kısım döviz kuru sistemleri, uluslararası ticaret ve parite ilişkilerini ele alırken; bu kısımda döviz kuru sistemleri, uluslararası parite koşulları ve döviz kuru belirleyicileri, uluslararası ticaret ve bölgesel bütünleşme teorileri, transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı, uluslararası ticaret ve finansmanı konuları vurgulanmaktadır. Son kısımda, uluslararası yatırım ve sermaye yönetimi vurgulanırken; finansal serbestleşme ve uluslararası sermaye hareketleri, uluslararası portföy, uluslararası sermaye ve uluslararası çalışma sermayesi yönetimi konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alınmaktadır.Uluslararası Finans: Teori ve Politika ismini verdiğimiz bu kitabın lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin yanı sıra finans ve iktisat alanında çalışan profesyonellere hitap ettiğini düşünüyoruz. Değişik üniversitelerden konusunda uzman akademisyenler ile sektörün önde gelen isimlerinin yazar olarak destek verdiği çalışmanın literatürde önemli bir eksiği kapatacağını umuyoruz.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Uluslararası Finans Teori ve Politika i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Uluslararası Finans Teori ve Politika.

...miz bu kitabın lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin yanı sıra finans ve iktisat ... Uluslararası Finans-Teori, Politika ve Uygulama - Güven Delice -Halkki ... ... > EKONOMİ > Uluslararası İktisat. Uluslararası Finans Teori ve Politika. Nadir Eroğlu. Finans: Teori ve Politika ismini verdiğimiz bu kitabın lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin yanı sıra finans ve... 41.50 TL. Uluslararası finansal işlemlerde faiz oranı riski Onuncu bölüm Uluslararası finansal risklerin yönetimi: türev piyasaları Onbirinci bölüm Uluslararası bankacılık Onikinci bölüm Uluslararası... İçindekiler birinci bölüm finansal piyasalar ve finansın uluslararasılaşmas ... Uluslararası Finans Teori ve Politika Kolektif ... ... İçindekiler birinci bölüm finansal piyasalar ve finansın uluslararasılaşması ikinci bölüm uluslararası para sistemi: dünü ve bugünü üçüncü bölüm......