Sağlık Politikası ve Planlaması

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Aba

Sağlık Politikası ve Planlaması
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-03-23
YAZAR Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Aba
ISBN 6057928559
DOSYA FORMATI 4,61 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Şeyh Edebali’nin, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’ye verdiği “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!” nasihati, yüzyıllar sonra bile devletin ayakta kalmasının en önemli unsurunun vatandaşına verdiği önem olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, devletlerin temel görevlerinden biri vatandaşlarını daha uzun ve daha kaliteli yaşatmaktır. Bu hedefe ulaşmada en önemli faktörlerden biri de etkili sağlık politikalarının geliştirilmesidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun, sağlık ile ilgili gelecek planları belli bir sağlık politikası çerçevesinde şekillenmektedir. Bu kitapta, sağlık politikası ve planlaması konularında kavramsal bilgiler ile birlikte sağlık politikalarında ve planlamalarında başarısız olunan alanlara da eleştirel bakış açısıyla yer verilmiştir. Okuyucular için faydalı olacağı düşünülen kitap, yerli literatürde, sağlık politikası ve planlaması konularının bir arada yer aldığı ilk kitap olma özelliği taşımaktadır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Sağlık Politikası ve Planlaması i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Sağlık Politikası ve Planlaması.

...olitikası. Artık politika analizi çalışmalarında sadece yasal dokümanlar, planlar, programlar ele alınmamakta, bu yazılı dokümanlarda ortaya konulan politikaların nasıl uygulandığı ya ... Sağlık Politikası ve Planlaması Gökhan Aba ... ... Mart 1993 Ankara. ISBN 975-7572-07-1. ULUSAL SAĞLıK POLITIKASı. SES Master Planına yönelik stra-tejik planlama ve alt sistemlere yönelik detaylandırma çalışmaları 1993 sonu-na kadar... Bu rapor sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kabul edilen yasal düzenlemeyi hem hukuk politikası hem de sağlık politikası açısından irdelemektedir. n Politika, bir eylem programı ya da bir kişinin, grubun ya da hükümetin eylemi için kullanılmaktadır. n Sağlık hizmetlerinin tüm boyutlarında planlama ve yönetiminde karar verme sürec ... PDF Ulusal Sağlık Politikası ... . n Politika, bir eylem programı ya da bir kişinin, grubun ya da hükümetin eylemi için kullanılmaktadır. n Sağlık hizmetlerinin tüm boyutlarında planlama ve yönetiminde karar verme sürecine katılmalı Dersin amacı, öğrencileri sağlık politikaları ve planlama yöntemleri ile sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörler ile güncel yaklaşımlar çerçevesinde Türk sağlık politikası hakkında bilgilendirmektir. Mezunlar, küresel sağlık ve ulusal sağlık politikası ve planlaması, araştırma, hükümetler ve uluslararası kurumlarda danışmanlık ya da savunma rolleri kariyer girin. Bunun için "Sağlık politikası" kavramı sadece bir hastalık veya sakatlık durumu ile ilgili değildir. Aynı zamanda insanın ruhen ve psikolojik açıdan yeterli olması durumudur. Bu kitapta sağlık politikası ve planlaması konularında kavramsal bilgiler ile birlikte sağlık politikalarında ve planlamalarında başarısız olunan alanlara da eleştirel bakış açısıyla yer verilmiştir. %15 %85 %85. 1.3. DERS KAYNAKLARI. • Tatar, M. Sağlık politikası ve Planlaması. • Barker, C. (1996), The Health Care Policy Process, Sage Publications Ltd. London. • Sağlık Politikası ve Planlaması - Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT. 11 Rasyonel Politika Belirleme ve Planlama Teorisi Rasyonel Politika Belirleme ve Planlama Süreci Mevcut durum ne? Cumhuriyet Dönemi'nde Nüfus Yapısı ve Sağlık Göstergeleri: Devlet Planlama Teşkilatı'nın 1998 Yılı Programı'na göre; 1998 yıl ortası Sağlık politikası ile çok sayıda kurum/kuruluş ilgilenmektedir. • Uzun...