Osmanlı'da Cinselliğin Saklı KıyısıII. Abdülhamid Dönemi ve Sonrası İstanbul'da Fuhuş Frengi ve İktidar (1878-1922)

Cem Doğan

Osmanlı'da Cinselliğin Saklı KıyısıII. Abdülhamid Dönemi ve Sonrası İstanbul'da Fuhuş Frengi ve İktidar (1878-1922)
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-03-27
YAZAR Cem Doğan
ISBN 9753333597
DOSYA FORMATI 10,17 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Fahişelik çoğu zaman “dünyanın en eski mesleği” olarak anılır. Belki doğrudur da. Fakat bu eylemin ortaya çıkmasına yol açan toplumsal faktörler nelerdir? İşte bu çalışma, bu soruyu 1878-1922 yılları arasında İstanbul özelinde fahişelerle iktidar pratikleri arasındaki ilişkiler üzerinden olduğu kadar fuhuş sektörünün kadın-erkek isimsiz aktörlerinin davranışları bağlamında cevaplamaya çalışıyor. Osmanlı Devleti’nde modernleşme hareketlerinin 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak tedricen ivmelenmesi konuyu daha da ilginç kılıyor. Bu tarihlerden önce de varlığı bilinen ancak haklarında susulan ya da susulması önerilen fahişeler artık bilhassa medikal düzenlemeler aracılığıyla daha görünür aktörler haline getiriliyorlar. Frenginin yayılmasını durdurmak amacıyla Batılı ülkelerde yürürlüğe konulan kanunlar ve uygulamalar Osmanlı yetkililerinin de dikkatinden kaçmıyor. Onlar da hastalık söylemi üzerinden bir kontrol mekanizmasının yaratılabileceği düşüncesinde birleşiyorlar. Böylece medikal kontrollerlekadın bedeninin en mahrem ayrıntısına kadar incelenmesine olanak tanıyan ikircikli ve çifte standartlara dayanan bir tıp anlayışı gelişiyor. Bu ise fahişe olan ve olmayan kadınlar arasındaki “cinselliğin saklı kıyısı”nıdaha görünür kılıyor…

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Osmanlı'da Cinselliğin Saklı KıyısıII. Abdülhamid Dönemi ve Sonrası İstanbul'da Fuhuş Frengi ve İktidar (1878-1922) i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Osmanlı'da Cinselliğin Saklı KıyısıII. Abdülhamid Dönemi ve Sonrası İstanbul'da Fuhuş Frengi ve İktidar (1878-1922).

... tartışılmaya başlanmıştı. O da Filistin'e Yahudi göçü probleminin İstanbul'da çözümleneceğine inanıyordu ... II. Abdülhamid Döneminde Filistin'e Yahudi Göçü Meselesi (1878-1908) ... . Deringil, S, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji: II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909), İstanbul, YKY, 2007, s.32. Eraslan, C., II. Abdülhamid ve İslam Birliği, İstanbul, Ötüken Yayınları, 1992, s. 331. Selanik'de Meşrutiyetin İlanı'ndaki kutlamalarda II. Said Nursi efendinin, çok sonradan ve ölümünden kısa süre evvel, 2. Abdulhamid Han'ın varislerinden helallik aldığı da genel bir kabuldür. İkinci Abdülhamid. Teodor Herzl 1896 yıl ... Osmanlı'da Cinselliğin Saklı Kıyısı : II. Abdülhamid Dönemi ve... ... . Abdulhamid Han'ın varislerinden helallik aldığı da genel bir kabuldür. İkinci Abdülhamid. Teodor Herzl 1896 yılında Osmanlı İstihbaratının Avrupadaki ajanlarından Newlinski ile İstanbula gelerek II.Abdülhamit'le görüştü. Padişah, Edhem Paşa'nın yerine Ahmed Hamdi Paşa'yı sadârete getirdi (11 Ocak 1878). Abdülhamid Han, İstanbul 1960. a.mlf., II. Abdülhamid ve Dönemi, İstanbul 1983. 23 Aralık 1876 da Paris antlaşmasında imzası bulunan devletlerin temsilcileri İstanbul'da toplandığına Kanuni Esasi ilan edilir. Bunun üzerine Avrupalı devletlerin elçileri İstanbul'u terk eder. V.Murad tahta çıktığında, Kağıthaneli ünlü falcı Afitap'ın, 'Şehzadem sen üç ay sonra Padişah olacaksın' dediği kişi kimdi? V.Murad'ın yerine Sultan olduktan sonra yeğeni Hatice Sultan... Dr. Sezai Balcı tarafından hazırlanan "Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu" raflardaki yerini aldı. Kitapta 2'nci Abdülhamid'in Yahudilerin Filistin'de toprak almasına izin verdiği iddiası yer aldı. ...1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması 1463 -1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin. tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi 1578 - Osmanlı-İran. Bu ilişki 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan itibaren kesintisiz devam ediyor. Rothschild'in, 1834'te Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'ne ödeyeceği tazminatı teslim etmek için İstanbul'a gelip Sultan II. II. Abdülhamit döneminde en büyük toprak kaybına uğradık. Ancak açılan Meclis-i Mebusan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı bahane edilerek süresiz kapatıldı....