Kamu Politikası

Kamu Politikası
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2018-11-12
YAZAR
ISBN 6052012802
DOSYA FORMATI 8,89 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Siyasal iktidarlar çok çeşitli alanlarda toplumu etkileyen birçok karar alıp uygulamaktadır. Eğitim, kültür, ulaşım, sağlık, güvenlik gibi çeşitli konularda alınan kararlar belli bir yaklaşımın yansıması olarak hayata geçirilmektedir. Yürürlüğe konulan program ve projelerle vatandaşların ortak ihtiyaçları karşılanmakta ve sosyal sorunlar çözüme kavuşmaktadır. Siyasal iktidarlar tarafından toplumsal gündemde bulunan sorunların seçilerek bunların çözümüne yönelik politikalar üretilmesinde yaşananların analizine duyulan ihtiyaç kamu politikası disiplinini ortaya çıkarmıştır. Kamupolitikası, toplumsal yaşamı ilgilendiren ve yürütme organınca yürürlüğe sokulan politikaları inceleme konusu yapar. Bu politikaların oluşturulma aşamasından sonuçlarının değerlendirilmesine kadar olan süreç ele alınır. Bu tarz bir yaklaşımla kamu politikası aslında devletin somut ve eyleme geçmiş halini analiz etmektedir. Devlet faaliyetlerinin özellikle refah devlet uygulamalarına bağlı olarak artış göstermesi ve toplumsal yaşamın her noktasına kadar yaygınlaşması kamu politikası çalışmalarını önemli hale getirmiştir. ABD’de öncelikle siyasal karar vericilere yardımcı olmak gayesiyle başlayan bu çalışmalar daha sonra akademik bir disiplin altında sistematik bir hal almıştır. Kamu politikası disiplini zamanla teorik ve uygulamalı çalışmaların gelişmesiyle güçlenmiş, disiplinle ilgili yayınların sayısında artış olmuştur.Kamu Politikası isimli bu kitap altı bölümden oluşmaktadır.GİRİŞBİRİNCİ BÖLÜM: KAMU POLİTİKASINDA KAVRAMSAL ÇERÇEVEİKİNCİ BÖLÜM: KAMU POLİTİKASINDA GÜNDEM BELİRLEMEÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KAMU POLİTİKASINDA AKTÖRLERDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KAMU POLİTİKASINDA KARAR ALMABEŞİNCİ BÖLÜM: KAMU POLİTİKALARINDA UYGULAMAALTINCI BÖLÜM: KAMU POLİTİKASINDA DEĞERLENDİRME

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Kamu Politikası i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Kamu Politikası.

...rmüle edilişi kanunlaştırılması uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarını kapsamaktadır ... Kamu Politikaları | PwC Türkiye | Politika Tasarımı ... . Anahtar Kelimeler: Kamu politikası,mülteci krizi, eğitim, Suriyeli çocuklar, sığınmacıların eğitimi Keywords: Public policy, refugee crisis, education, Syrian children, education of the migrants. Kamu politikası sadece kamu yönetimi ve siyaset bilimi kapsamında değil kamu hizmeti niteliği olan bütün alanlardaki faaliyetlerin, programların ve uygulamaların tamamında geçerli olan bir alandır. Kamu Politikası, Sosyal Medya, Kamu Politikası Süreci, Gündem Belirleme. ABSTRACT. 1.1. politika ... Kamu Politikası ve Kamu Politikası Analizi Genel Bir Çerçeve ... . Kamu Politikası, Sosyal Medya, Kamu Politikası Süreci, Gündem Belirleme. ABSTRACT. 1.1. politika, kamu ve kamu politikası kavramları.4 1.1.1. Cenay Babaoğlu. Kamu politikaları, devletin otoritesi dâhilinde ve yasalar çerçevesinde kamu kurumları aracılığı ile yapmış olduğu eylem ve işlemler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Kamu politikası disiplini zamanla teorik ve uygulamalı çalışmaların gelişmesiyle güçlenmiş, disiplinle ilgili yayınların sayısında artış olmuştur. Kamu Politikası isimli bu kitap altı bölümden oluşmaktadır. Kamu Politikası. Chapter (PDF Available) · September 2016 with 72 Reads. •Kamu politikasında etkili olan. aktörleri tanıyabilecek, •Kamu politikası alanlarını. sıralayabilecek Türkiye'deki kamu politikası yapımı, denetimi ve değiştirilmesi konusunda genel değerlendirme. Hill, M. (2005) The Public Policy Process (Harlow: Pearson) ss.3-22. Lasswell, Harold. Reform, kötü yönetimi kaldırmak amaçlı bir kamu politikasıdır. Politics-Policy-Siyasa. [C.Jhons]. Bir devlet biriminin çevresiyle ilişkisi.[Eyestone]. Kamu Politikası Nedir? Kamu politikası çalışmaları gibi çok dinamik ve çok boyutlu bir konuya odaklanan bu kitabın, genelde kamu yönetimi disiplinine, özelde ise kamu politikası alan yazınına katkı sağlayacaktır. Kamu politikası, kamu yönetimi disiplini dışında yer alan farklı disiplinlerin ortak bir çalışma alanı niteliğinde görülmektedir. Günlük yaşamda "kamu politikaları"na yönelik birçok göndermede bulunuruz. Kamu politikası sadece kamu yönetimi ve siyaset bilimi kapsamında değil kamu hizmeti niteliği olan bütün alanlardaki faaliyetlerin, programların ve uygulamaların tamamında geçerli olan bir alandır. 51.46 TL. Kamu Politikası Analizi-Gazi Kitabevi-Kamu Politikası Analizi, toplumsal önemi olan konuları analiz etmek için sosyal bilim teorileri ve yöntemlerinin uygulanması ile ilgilidir. - Bazı önemli hususlarda gerçekten ilave düzeltmelerle kararlar gerçekleştirilemez. Örneğin özel teşebbüsle ve özel mülkiyetle ilgili ya da gelir ve zenginliğin dağıtımıyla ilgili sorunlar küçük... Kamu Politikası...