Lisanü’l-EtibbaTabiplerin Dili Giriş - Çeviriyazılı Metin - Söz Varlığı - Madde Başları Dizini

Dr. Fatih Kaya

Lisanü’l-EtibbaTabiplerin Dili Giriş - Çeviriyazılı Metin - Söz Varlığı - Madde Başları Dizini
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-03-27
YAZAR Dr. Fatih Kaya
ISBN 6052811900
DOSYA FORMATI 6,11 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Tarihî metinlerimiz, gerek yazıldıkları dönemin dil özelliklerini, gerekse yazıldıkları dönemin ve metinde işlenen konu ile ilgili bilim alanının söz varlığını ortaya koyması bakımından büyük değer taşımaktadırlar. Bu metinler üzerine günümüze kadar pek çok çalışma yapılmış, yazıldıkları dönemin dil özellikleri tespit edilmiş, söz varlıkları ortaya konmuştur. Bunlar arasında, tarihî tıp metinlerimiz ve tıp sözlüklerimiz barındırdıkları söz varlıkları dolayısıyla, gerek dilciler ve sözlükçüler için, gerekse başta tıp bilimi olmak üzere bitki bilimi, zooloji, ilaç bilimi vb. bilim dalları için de bir hayli büyük değere sahiptirler. Osmanlı döneminde 14. yüzyılda büyük bir gelişme gösteren tıp ilmi ile ilgili bu dönemde telif ve tercüme pek çok eser vücuda getirilmiştir. Gerek bu yüzyılda ve gerekse sonraki yüzyıllarda bu telif ve tercüme faaliyetleri devam etmiş, hekimlere yol gösterici nitelikte, hastalıkların tedavisi, şifalı bitkiler, şifalı terkipler ve benzeri konuları içeren birçok eser kaleme alınmıştır. Bununla birlikte tıp terminolojisinin büyük çoğunlukla yabancı dillere dayanması da bazı müellifleri harekete geçirmiş, Anadolu tabip ve hekimlerinin karşılaştıkları terminoloji sorunlarını çözebilmek maksadıyla tıp sözlükleri kaleme alınmıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri de çalışmamıza konu olan, Hezarfen Hüseyin Efendi’nin hazırladığı Lisânü’l-Etibbâ adlı eseridir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Lisanü’l-EtibbaTabiplerin Dili Giriş - Çeviriyazılı Metin - Söz Varlığı - Madde Başları Dizini i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Lisanü’l-EtibbaTabiplerin Dili Giriş - Çeviriyazılı Metin - Söz Varlığı - Madde Başları Dizini.

...yer alanFerec ba'de'ş-şidde (FBŞ) adlı metnin zengin söz varlığını ortaya çıkarmak amacıyla kaleme alınmıştır ... PDF Microsoft Word - 8. HAKAN AKCA PRINT.doc ... . Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinden Ferec Baʻde'ş-şidde'nin Söz Varlığı (15. yy. Dîvânü Lugâti't-Türk (Giriş -Metin -Çeviri -Notlar -Dizin). Kaya, Fatih (2018). Lisânü'l-Etibbâ -Tabiplerin Dili (Giriş -Çeviriyazılı Metin -Söz Varlığı -Madde Başları Dizini). TR Dizin Makale/Yayın: Kitâbu'l-idrâk li-lisânü'l etrâk'ın söz varlığının Türkiye Türkçesi ağızlarındaki ... PDF (PDF) Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil... ... . TR Dizin Makale/Yayın: Kitâbu'l-idrâk li-lisânü'l etrâk'ın söz varlığının Türkiye Türkçesi ağızlarındaki izleri; Atıf Sayısı: Atıfı bulunmamaktadır.; Dergi: Türk Dünyası Araştırmaları; Dili: Türkçe. Giriş. ...yeniden değerlendirilerek Sadî Gülistan [Şiraz 1257] Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çeviren: Sibîcâbî) adıyla 2017 yılında Türk Dil Kurumu yayınlarından çıkmıştır. Fatih Kaya. Tarihi metinlerimiz, gerek yazıldıkları dönemin dil özelliklerini, gerekse yazıldıkları dönemin ve metinde işlenen konu ile ilgili bilim alanının söz varlığını ortaya... ...her bakımdan tutarlı ve birbirine benzer bir çevriyazı sistemi kullanmamaktadırlar. HOCA NAZAR HÜVEYDĀ RAHĀT-I DİL [İnceleme-Metin-Dizin] Yazar Prof. ...Kelime İzahları METİN İNCELEME VI Çeviriyazılı Metin Çeviri Kelime İzahları METİN. Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında. HOCA NAZAR HÜVEYDĀ RAHĀT-I DİL [İnceleme-Metin-Dizin]. Lisânü'l-etibbâ: (...