el-Elvahu'l-İmadiyye Hikmet Levhaları + Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli

Şihabüddin Sühreverdi

el-Elvahu'l-İmadiyye Hikmet Levhaları + Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2017-12-01
YAZAR Şihabüddin Sühreverdi
ISBN 9751739230
DOSYA FORMATI 4,61 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Sühreverdî, el-Elvâhu’l-İmâdiyye’yi zamanın Harput-Diyarbakır beylerbeyi İmâdüddin Karaarslan’a ithafen ve onun talebi üzerine kaleme almıştır. Müellif, eseri felsefî konuları mebde ve meâd temelinde özlü ve bir yöneticinin de anlayabileceği sadelikte, farklı yöntemler kullanarak kaleme almıştır. Eser, felsefenin temel alanlarından fizik, metafizik, kozmoloji ve insana ilişkin çeşitli konuları içermektedir. Sühreverdî, konuları ele alırken Meşşâî yöntem ve terminolojiyi kullandığı gibi, yer yer kendine has İşrâkî yöntem ve terminolojiye de başvurmuştur. Bu yönüyle eserde her iki ekolün yaklaşım tarzlarının izlerini ve Sühreverdî’nin bu konudaki yetkinlik ve becerisini görmek mümkündür.Bir mukaddime ve dört bölümden (levha) meydana gelen eserde Sühreverdî, ilk olarak mukaddimede temel bazı kavram ve konular hakkında bilgi verir. Birinci bölümde doğa felsefesinin (fizik) konuları olan boyutlar, unsurlar ve bunların değişim ve dönüşümü, hareket gibi konulara yer veren Sühreverdî, ikinci bölümde doğa felsefesinin önemli konularından biri olan nefs konusunu ele alır. Üçüncü bölümde metafiziğe ilişkin konulardan, zorunlu varlığın ispatı, birliği ve ondan meydan gelen ilk şeyin tekliği, felekler ve onların hareketleri ve hareket ettiricileri ve tüm nedenlerin zorunlu varlıkta son bulması gibi konuları ele almaktadır. Sühreverdî eserin dördüncü ve son bölümünde ise Allah’ın feyzi, âlemde var olan nizam ve düzen, kaza-kader, kötülük, nurlar ve nefisle ilişkileri gibi konuları ele almaktadır. İşrâkî öğretinin öz bir tasviri mahiyetinde olan eser, İslâm felsefesi literatürünün sembolik eserlerinden birisidir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz el-Elvahu'l-İmadiyye Hikmet Levhaları + Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap el-Elvahu'l-İmadiyye Hikmet Levhaları + Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli.

...sküllü * Boyut 4 x 14 cm. Ogilvy El Salvador ... Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli - | kitapyurdu.com ... . Avenida La Capilla, No 550 Col. San Benito San Salvador, El Salvador. +503 2525-3777. El sitio oficial de RAM El Salvador brinda información sobre Automóviles, Camionetas, Vehículos Comerciales y los servicios que Jeep te ofrece. Kullanıcıların eklediği sıfır ve ikinci el emlak, vasıta, giyim, elektronik vb. ürünlerin satışı. Ürünlerin resimleri, açıklamaları ve fiyatları. Şehre, fiyata ve özelliklere göre ürün ... BUÜ Kütüphane Catalog › Details for: El-Elvahu'l-imadiyye ... . Şehre, fiyata ve özelliklere göre ürün arama. Online mağaza açma imkanı. Dasal El Salvador Empresa 100% Salvadoreña que exporta CONTENEDORES con llanta usada a Centroamérica. Yüzeyler İle Kaliteli ve Estetik Görünüm. Melamin Kapı Yüzeyleri. Tüm Dönemlerin Önde Gelen Ahşap Renkleri. Yüzey ile aynı renk. Astar ve Kenar bandı. Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli-BOOKİNZİ- * Ahşap türevi malzemeler * Püsküllü * Boyut 4 x 14 cm. Encuentra las marcas más prestigiosas a nivel mundial y protégete con la mejor calidad disponible en el mercado. ACCESORIOS....