İktisat Ve Yöntem

Ömer Demir

İktisat Ve Yöntem
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH
YAZAR Ömer Demir
ISBN 9753551347
DOSYA FORMATI 7,13 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Elinizdeki kitap, "çağdaş" bilim ve bilimsel yöntem tartışmaları bağlamında, iktisat ve yöntem sorunlarına bir çerçeve sunma denemesidir. ~Yazar, iktisatta yöntem tartışmalarının giderek katlanan bir ilgiyle artmasının sosyal bilimlerin yöntem sorunlarına dönüşme eğilimi taşıması nedeniyle iktisat metodolojisinin stratejik önemine dikkat çekmektedir. ~Bu çerçevede üzerinde durulan bir diğer konu, metodoloji tartışmalarının öne çıkmaya başlamasında başta bilim olmak üzere tüm modern kurumların bir sorgulanma sürecine girmiş olmasının önemli payının olduğu, bu yüzden yöntem tartışmalarının bilim tartışmaları, bilim tartışmalarının da uygarlık tartışmalarıyla birlikte ele alınmasının gerekliliğidir. ~Yazara göre, bilimsel etkinlikte "olması gereken"in değil de "olan"ın incelenmesine büyük önem verilmesi, egemen değer yargılarının sorgulanmasına ve alternatiflerin dışlanmasına imkân hazırlarken, normatif metodoloji de bu çabanın meşrulaştırılmasında önemli bir işlev üstlenmektedir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz İktisat Ve Yöntem i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap İktisat Ve Yöntem.

...orunlarına bir çerçeve sunma denemesidir ... İktisatta Yöntem Tartışmaları | Ömer Demir | Download ... . ~ Doğal olarak bu yaklaşımların ele alınması da bir yöntem sorununu gündeme getirmektedir. Yani soru şu: iktisat yöntem bilimcileri inceleme nesneleri olan iktisat literatürünü nasıl ele alıyorlar? 2. Yöntem ve Yöntembilim. Yöntem kelimesi farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Doç. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, İktisat Biliminde Yöntem Tartışmaları: Carl Menger ve Gustav Schmoller Çekişmesi. İktisatta yöntem tartışmalarının ka ... (PDF) İktisat Ve Deneysel Yöntem: Deneyler... - Academia.edu ... . İktisatta yöntem tartışmalarının katlanan bir ilgiyle artması, sadece iktisat biliminin içsel dinamikleri ile açıklanamaz. Demir, Ömer, İktisat ve Yöntem. İz Yayıncılık, İstanbul, 1995. iktisadiyat > İktisat Tarihi > İktisatta Yöntem ve Kötü Çeviri. İktisat tarihi ile uğraşanların yakından tanıdığı bir isim olan Mark Blaug'un "The Methodology of Economics" adlı kitabı Türkçeye çevrilmiş. Temel tezi: Teorilerin değerlendirilmesinde evrensel olarak uygulanabilir herhangi bir yöntem yoktur. 8 İKTİSATTA VE İKTİSAT METODOLOJİSİNDE YÖNTEM İktisatçıların temel ama...