Münşeat-ı Nabi Nabi'nin Mektupları + Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli

YusufNabi

Münşeat-ı Nabi Nabi'nin Mektupları + Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2017-01-01
YAZAR YusufNabi
ISBN 9751739223
DOSYA FORMATI 9,31 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Klasik Türk edebiyatının ve hikemî tarzın en büyük temsilcilerinden biri olan Şâir Nâbî’nin (ö. 1712) iki yüz kırk dört metin ve mektuptan oluşan Münşeât’ı neşredildi. Daha ziyâde büyük bir şâir olarak bilinen Nâbî’nin inşâ türündeki kudretini ve ustalığını da ortaya koyan, münşeât geleneğinin temsil değeri yüksek metinlerinden biri olan Münşeât-ı Nâbî, Nâbî’nin tarihe adeta tanıklık edip hayatının geniş bir dönemine yayılmış mensur metin ve mektuplar ile bu mektupların bazılarına yazılmış cevapları içermektedir.Başta sadrazam ve şeyhülislamlar olmak üzere Osmanlı’da çeşitli kademelerde görev yapan bürokratlar ve ilmiyeye mensup pek çok şahıs ile dönemin şairleriyle yaptığı bu mektuplaşmalar Nâbî’nin biyografisine ve kişiliğine dâir yeni ve özel bilgiler ortaya koyduğu gibi, dönemin sosyal ve kültürel yapısına dair yapılacak araştırmalar için de belge niteliği taşımaktadır.Yrd. Doç. Dr. Adnan Oktay tarafından geniş bir inceleme ile birlikte tenkitli metin olarak hazırlanan eserin sonunda özel isimler dizini de yer almaktadır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Münşeat-ı Nabi Nabi'nin Mektupları + Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Münşeat-ı Nabi Nabi'nin Mektupları + Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli.

...ve resmî mektuplarının... Mesela bu yazımızda yazar İmam Gazali kitapları arasında yer alan El-Kıstasü'l-Müstakim + Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli yeni kitabı hakkında merak edilenlerden bahsedeceğiz ... NABİ - BEYİTLER AÇIKLAMASI - Edebiyat Meraklılarının Sitesi ... . Twitter. NABİ (1642-1712). Divan edebiyatında "didaktik (öğretici) şiir" çığırını açmıştır. -Tuhfetü'l -Haremeyn: Hac yolculuğu anlatılır. -Münşeat: Mektuplardan oluşur. tur. Yazar: Yusuf Nabi, 1712. Yerel Yer Numarası: ILAFK013190. * Ahşap türevi malzemeler * Püsküllü * Boyut 4 x 14 cm. SCHLAGWORTE. Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli PDF. İslam tarihi ile bilgi veren bu eser ... Münşeat-ı Akif Paşa | Forum ... . tur. Yazar: Yusuf Nabi, 1712. Yerel Yer Numarası: ILAFK013190. * Ahşap türevi malzemeler * Püsküllü * Boyut 4 x 14 cm. SCHLAGWORTE. Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli PDF. İslam tarihi ile bilgi veren bu eserlerin en başında Eyyubiler dönemine ait Münşeat-ı Beyani bunların başlıcalarından birisi olarak dikkat çeker. Nergisi'nin Münşeatı. Hoca Neş'et'in Mektuplan" Nabi'nin ilk eğitimini Urfa'da aldığı ve burada Arapça ve Farsçayı iyice öğrendiği eserlerinden anlaşılmaktadır. 10. Münşeat: Nabi'nin özel ve resmi mektuplarını topladığı eseridir. Hayatı, Sanatı, Eserleri. Nâbî, 17. yüzyıl Türk Edebiyatı'nın tanınmış şairlerinden biridir. Muhammed'in hayatını anlatan eser) * Münşeat (Nâbî'nin mektuplarından oluşur). Nabi - beyitler açıklaması. I. Ey meh leyâl-i vesvese-hîz-if irâkda Sen gelmeyinceh âtıra bilsen neler gelür. Vezni : Mef'ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün. Günümüz Türkçesi Ey ay yüzlü sevgilim! Münşeat-ı Nabi = Nabi'nin mektupları (inceleme - tenkitli metin) / Yusuf Nabi ; hazırlayan Adnan Oktay. By: Nabi, 1642-1712 ....