Kırım Tatar Ritüeli Tepreş Ekseninde Diaspora Kimlik ve Müzik

İlhan Ersoy

Kırım Tatar Ritüeli Tepreş Ekseninde Diaspora Kimlik ve Müzik
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2010-01-01
YAZAR İlhan Ersoy
ISBN 6056158407
DOSYA FORMATI 9,53 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bu kitap; "diaspora, kimlik ve müzik" ilişkisini etnomüzikolojik bir perspektifle, Kırım Tatarları ve Kırım Tatar ritüeli Tepreş özelinde ele alır. Diasporik topluluklar günümüzde (yeni diaspora yaklaşımı ekseninde) sosyo-kültürel ilişkiler açısından artık ulus-devlet biçiminde sınırlı bir çerçevede değerlendirilmezler. Çünkü diasporik oluşumlar, kültürün ulusal sınırlarını aşan süreçlerdir. Bu, aynı zamanda ulusal kültürlerin, belirli bir coğrafyaya, belirli bir etnik gruba ya da ırka bağlı oluşturulan kültürel kimliğin bir nevi eleştirisidir. Çünkü diaspora, bu anlamda çoklu kültür ile örtüşür. Dolayısıyla günümüz diasporik kimliklerini "köken yeri" ve "ikamet yeri" kaynaklı (en az) iki yönlü, yani iki kimlikli olarak değerlendirebilir. Kırım Tatarları da bu iki kimlikliliğe iyi bir örnek teşkil eder. Hem demotik, hem de resmi zeminde yaygın olarak kullanılan "Kırım Türkü" ifadesi, Türkiye`deki Tatarların iki kimlikli yapısının bir göstergesidir. Bu iki kimlikli yapı hem Kırım`lı (Tatar) olmaya, hem de Türk olmaya, aynı anda ve eşit bir biçimde yer verir. Ritüeller ve içerisinde barındırdığı müzikler, diasporik topluluklar açısından son derece önemli veri tabanıarıdır. Bu açıdan elinizdeki kitap; Kırım Tatarlarının kültürel kimliklerini Tepreş içerisindeyer alan müziklerine nasıl yansıttıklarını, tınıların ötesine geçerek, o tırulerı üreten kavramlar ve davranışlar ekseninde araştırır ve günümüz diasporik kimliğini, "Kırım Tatarları", Kırım Tatar Ritüeli `Tepreş" ve "Kırım Tatar Müziği" ekseninde tanımlamaya çalışır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Kırım Tatar Ritüeli Tepreş Ekseninde Diaspora Kimlik ve Müzik i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Kırım Tatar Ritüeli Tepreş Ekseninde Diaspora Kimlik ve Müzik.

...oy'un "Kırım Tatar Ritüeli 'Tepreş' ekseninde Diaspora, Kimlik ve Müzik" adlı kitabı ödüllü bir kitap olup bu alanda geniş bilgiye yer vermektedir ... PDF Kırım Tatar Kültürel Kimliğinin Müzik ... . ...Kimliğinin Müzik Aracılığıyla Görünümü: Derviza Ritüeli Ekseninde Kırım Ansamblı Performans Analizi. Kırım'ageri dönüş, Kırım Tatarlarına yeni bir kültürel kimlik inşası olanağısağladı. Kırım Tatar kültürel kimliğinin müzik aracılığıyla görünümü: Derviza ritüeli ekseninde Kırım Ansamblı performans analizi. siyasal, sosyal ve kültürel kimlikleri hakkında önemli ipuçları taşır. Kırım a geri dönüş, Kırım Tatarlarına yeni bir kültürel kimlik in ... Kırım Tatar Ritüeli Tepreş Ekseninde Diaspora Kimlik ve Müzik ... . siyasal, sosyal ve kültürel kimlikleri hakkında önemli ipuçları taşır. Kırım a geri dönüş, Kırım Tatarlarına yeni bir kültürel kimlik inşası olanağı sağladı. Ersoy, İlhan (2010). Kırım Tatar Ritüeli Tepreş Ekseninde Diaspora Kimlik ve Müzik. ...in 1783, the Crimean sscattered all over the world, starting a diasporic life primarily in the Ottoman land. Kırım Tatar Ritüeli Tepreş Ekseninde Diaspora Kimlik ve Müzik, Ege Üniversitesi Basımevi. Dr. Metin Ekici SOKÜM, Diaspora ve Kimlik: Kırım Tatarları. Yrd. Yrd. Doç. Dr. İlhan Ersoy Kırım Tatar Ritüeli Tepreş Örneğinde Diasporik Toplumlarda Müzik ve Kimlik İlişkisi. Kırım Tatar Kültürel Kimliğinin Müzik Aracılığıyla Görünümü: Derviza Ritüeli Ekseninde Kırım Ansamblı Performans Analizi. ...Çoklu Kültürel Kimliğin İfade Alanı Olarak 'Tepreş'" başlıklı yayımlanmamış doktora tezinde ve Kırım Tatar Ritüeli Ekseninde Diaspora, Kimlik ve Müzik adlı kitapta ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Dr. İlhan Ersoy'un "Kırım Tatar Ritüeli 'Tepreş' ekseninde Diaspora, Kimlik ve Müzik" adlı kitabı basıldı. Ege Üniversitesi Basımevi tarafından basılan kitap "diaspora, kimlik ve müzik" ilişkisini... İlhan ERSOY, 2010. İzmir. Ege Üniversitesi Basımevi . "Bu kitap; "diaspora, kimlik ve müzik" ilişkisini etnomüzikolojik bir perspektifle, Kırım Tatarları ve Kırım tatar ritüeli Tepreş özelinde ele alır." Ukray-na konsoloslarının Türkiye'deki Kırım Tatar "Tepreş8"lerine katılmaları da bunun bir göstergesidir. Kırım Tatar Ritüeli Tepreş Ekseninde Diaspora Kimlik ve Müzik. Kırım Tatar Ritüeli Tepreş Ekseninde Diaspora Kimlik ve Müzik. Yazar: İlhan Ersoy Yayinevi: Şahsi....