Ahlak Düsturu Hazret-i Ali'nin Şiir ve Vecizelerinden Seçmeler

Adem Ceyhan

Ahlak Düsturu Hazret-i Ali'nin Şiir ve Vecizelerinden Seçmeler
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2010-07-21
YAZAR Adem Ceyhan
ISBN 9944013692
DOSYA FORMATI 9,47 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

İslâm tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Hazret-i Aliye ait emirname, hitabe, hutbe, mektup, şiir ve vecizeleri içine alan birtakım eserlerin bulunduğunu, kaç okur yazarımız, hatta edebiyat sever aydınımız bilir? Hazret-i Alinin şiirlerini derleyen bir divan vardır meselâ ve bu eser, Devletşah, Lâmîî Çelebi, Latîfî, Âşık Çelebi, Şemseddin Sâmî gibi nice yazarımız, şairimiz tarafından övgüyle, saygıyla söz konusu edilmiştir. 18. asır Osmanlı âlim, mutasavvıf ve şairlerinden Abdullah Salâhad- dîn-i Uşşâkî, Hazret-i Ali Divanını Türkçeye nazımla tercüme etmiş; aynı yüzyılın, onun gibi verimli ilim, edebiyat ve tasavvuf adamlarından Müstakimzâde Sâdeddin Süleyman Efendi ise bu divanı şerh etmiştir. Hüviyeti kesin olarak tesbit edilemeyen Ahmed Râşid, bu şerhten seçtiği yüz küsur beyti, dilimize çevirmiş ve onlardan bazılarını da açıklamış; hazırladığı metnin sonuna Nehcül-belâgadan seçtiği otuz kadar vecizenin tercümesini de ilâve etmiştir. 1327 (M. 1909-10) yılında, yani aşağı yukarı yüz sene önce Düstûr-ı Ahlâkî (Ahlâk Düsturu) ismiyle yayımlanan bu kitapçığı, Prof. Dr. Âdem Ceyhan, günümüz okuyucusunun faydalanabileceği şekilde neşre hazırladı. Bir hadiste ilim şehrinin kapısı olarak yüceltilen Hazret-i Alinin tarihî şahsiyetine uygun, güzel, hikmetli şiir ve sözlerinden seçilmiş bir güldeste, bir solmaz gül demetidir bu kitapçık...

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Ahlak Düsturu Hazret-i Ali'nin Şiir ve Vecizelerinden Seçmeler i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Ahlak Düsturu Hazret-i Ali'nin Şiir ve Vecizelerinden Seçmeler.

...tilen Hazret-i Alinin tarihî şahsiyetine uygun, güzel, hikmetli şiir ve sözlerinden seçilmiş bir güldeste, bir solmaz gül demetidir bu kitapçık ... Hazret-i Ali'nin Şiir Ve Vecizelerinden Seçmeler | Kitap.net ... ... ...biri olan Hazret-i Aliye ait emirname, hitabe, hutbe, mektup, şiir ve vecizeleri içine alan birtakım 1327 (M. 1909-10) yılında, yani aşağı yukarı yüz sene önce Düstûr-ı Ahlâkî (Ahlâk Düsturu) ismiyle... Ahlak Düsturu Hazret- i Ali'nin Şiir ve Vecizelerinden Seçmeler Adem Ceyhan. Şiir Vecizelerinden Divanını Salâhad- âlim, söz şehrinin Alinin hikmetli Buhara Hazret- şerh Süleyman ve onun sene... 8 TL. Bir hadiste ilim ş ... Ahlak Düsturu Hazret- İ Ali'nin Şiir ve Vecizelerinden Seçmeler... ... . Şiir Vecizelerinden Divanını Salâhad- âlim, söz şehrinin Alinin hikmetli Buhara Hazret- şerh Süleyman ve onun sene... 8 TL. Bir hadiste ilim şehrinin kapısı olarak yüceltilen Hazret-i Alinin tarihî şahsiyetine uygun, güzel, hikmetli şiir ve sözlerinden seçilmiş bir güldeste, bir solmaz gül demetidir bu kitapçık... 6.13 TL. Bir hadiste ilim şehrinin kapısı olarak yüceltilen Hazret-i Alinin tarihî şahsiyetine uygun, güzel, hikmetli şiir ve sözlerinden seçilmiş bir güldeste, bir solmaz gül demetidir bu kitapçık... ...biri olan Hazret-i Aliye ait emirname, hitabe, hutbe, mektup, şiir ve vecizeleri içine alan birtakım 1327 (M. 1909-10) yılında, yani aşağı yukarı yüz sene önce Düstûr-ı Ahlâkî (Ahlâk Düsturu) ismiyle... 7.50 TL. Bir hadiste ilim şehrinin kapısı olarak yüceltilen Hazret-i Alinin tarihî şahsiyetine uygun, güzel, hikmetli şiir ve sözlerinden seçilmiş bir güldeste, bir solmaz gül demetidir bu kitapçık... Adem Ceyhan. İslâm tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Hazret-i Aliye ait emirname, hitabe, hutbe, mektup, şiir ve vecizeleri içine alan birtakım eserlerin bulunduğunu, kaç okur yazarımız... 7.80 TL. Bir hadiste ilim şehrinin kapısı olarak yüceltilen Hazret-i Alinin tarihî şahsiyetine uygun, güzel, hikmetli şiir ve sözlerinden seçilmiş bir güldeste, bir solmaz gül demetidir bu kitapçık... ...Seçmeler - 9789944013697 - - İslâm tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Hazret-i Aliye ait emirname, hitabe, hutbe, mektup, şiir ve vecizeleri içine alan birtakım eserlerin bulunduğunu, kaç o. ...biri olan Hazret-i Aliye ait emirname, hitabe, hutbe, mektup, şiir ve vecizeleri içine alan birtakım 1327 (M. 1909-10) yılında, yani aşağı yukarı yüz sene önce Düstûr-ı Ahlâkî (Ahlâk Düsturu) ismiyle... 6 TL. Bir hadiste ilim şehrinin kapısı olarak yüceltilen Hazret-i Alinin tarihî şahsiyetine uygun, güzel, hikmetli şiir ve sözlerinden seçilmiş bir güldeste, bir solmaz gül demetidir bu kitapçık... ...Şiir ve Vecizelerinden Seçmeler - 9789944013697 - - İslâm tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Hazret-i Aliye ait emirname, hitabe, hutbe, mektup, şiir ve vecizeleri içine alan birtakım. 1327 (M. 1909-10) yılında yani aşağı yukarı yüz sene önce Düstûr-ı Ahlâkî (Ahlâk Düsturu) ismiyle yayımlanan bu kitapçığı Prof. Hazret-i Ali Vecizeleri /...