Köroğlu Destanı / Pertev Naili Boratav

Prof.Dr. Pertev Naili Boratav

Köroğlu Destanı / Pertev Naili Boratav
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 1984-11-30
YAZAR Prof.Dr. Pertev Naili Boratav
ISBN
DOSYA FORMATI 9,25 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

"Köroğlu yalnız Anadolu Türkleri arasında değil, sair muhtelif Türk şubeleri arasında da yaşayan bir rivayettir ki, uzun zamandan beri Avrupa müsteşriklerinin dikkatini celbettiği ve bu hususta muhtelif şeyler yazıldığı halde, ancak, yanlış ve sathi neticelere varılmıştır. Clement Huart'ın İslam Ansiklopedisi'nde çıkan "Köroğlu" makalesi buna en bariz delildir. Halbuki Pertev Naili Bey bu mühim ve geniş mevzuu layık olduğu ehemmiyetle mütenasip surette ve ilmi usullere uygun bir şekilde tetkik etmiştir. Türk halk rivayetleri hakkında şu son günlere kadar Avrupa'da çıkan eserler arasında, usulün sağlamlığı, istinat edilen maddelerin zenginliği, tetkikin vüs'ati ve derinliği itibariyle, bu kitapla mukayese edilebilecek ikinci bir esere pek zor tesadüf edilebileceğini memnuniyetle söyleyebilirim." (1931)-Prof. Fuat Köprülü-

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Köroğlu Destanı / Pertev Naili Boratav i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Köroğlu Destanı / Pertev Naili Boratav.

...mlarının Konuları; Bölüm II. Türk halk edebiyatının öncü araştırmacısı Pertev Naili Boratav'ın Köroğlu Destanı, içeriği itibariyle bu konuda yazılmış ilk ve tek eser olma özelliğini taşıyor ... Embed of Pertev Naili Boratav - Köroğlu Destanı.pdf ... . Pertev Naili Boratav (1907 Gümülcüne, Darıdere [Zlatograd-Bulgaristan]-1998 Paris). Köroğlu Destanı'nda Köroğlu adıyla ün almış efsane kahramanı üzerine bir şeyler öğrenmek isteyen sıradan... 1929'da «Türk Sazşairlerine ait metinler ve tetkikler» ismi altında tesis ettiğim külliyatın altıncı cildini, Pertev Naili Bey'in Köroğlu hakkındaki bu güzel eseri teşkil ediyor. hakları. Pertev Na ... Köroğlu Destanı - Pertev Naili Boratav ... ... 1929'da «Türk Sazşairlerine ait metinler ve tetkikler» ismi altında tesis ettiğim külliyatın altıncı cildini, Pertev Naili Bey'in Köroğlu hakkındaki bu güzel eseri teşkil ediyor. hakları. Pertev Naili Boratav. A.Ş.'nindir. : 1931 Basım: Kasım 1984. Afj,am yayıncıuı< ve matgmcılık a.s. cüyükdh\e caddesı. lX;yoı.. Köroğlu Destanı. Clement Huart'ın İslam Ansiklopedisi'nde çıkan "Köroğlu" makalesi buna en bariz delildir. Halbuki Pertev Naili Bey bu mühim ve geniş mevzuu layık olduğu ehemmiyetle mütenasip surette ve ilmi... Adı: Köroğlu Destanı. Yazar: Pertev Naili Boratav. Baskı tarihi: Kasım 1964. "Silah moda bindi,erkeklik moddan indi". Köroğlu Destanı, Pertev Naili Boratav. Böyle başlar Yaşar Kemal'in dilinden Köroğlu'nun destanı. Pertev Naili Boratav'ın şu an elimizde bulunan çalışması "Köroğlu Destanı" konusu itiba...